Bộ đôi mắt 3D Maybelline: Mascara Magnum 9,2ml và Phấn mắt Hyper Cosmo Trio hồng 2,5g